טבלת הצמחים וסיפור הבריאה – ביאור

טבלת הצמחים מקבילה לימי הבריאה על פי סיפור בראשית. רמב”ן בפירושו לספר בראשית (פרק ב’) מסביר כי כל יום בריאה מקביל לאלף שנה, ולפי חשבון זה הוא מראה קריאה היסטורית הנובעת מהקבלה זו. אופיים של ימי הבריאה – מה שנברא באותו היום וכן אופיים של הטורים בטבלת הצמחים והתמות – הנושאים הנפשיים או הפתולוגיים, מבחינה הומאופתית, משתקפים זה בזה. וכך, בהקבלה זו אפשר להציג מערכת אחידה עם ממדים שונים ולהבין כיצד ממד אחד מצביע על ממד אחר ומראה עוד זוויות ועוד דקויות שלא ייראו בדרך אחרת.
הטבלה וכן האיחוד שלה עם סיפור הבריאה מגלה כללים של תהליכים אבולוציוניים בכל מישור אפשרי. הטבלה משקפת את העולם כעולם משתנה ומתפתח, ודרכה אפשר ללמוד ולהבין כיצד חיים נולדים ומהם שלבי ההתפתחות של כל דבר חי.
בסדרת המאמרים על הטורים ועל ה”סקירה ההיסטורית” הקשורה ומשתקפת דרכם, אנו מלמדים את הקשר בין עולם הצומח לצד התפתחות האנושות, וכן את הקשר בין שלבי התפתחות של נפש האדם להתפתחותו של העולם והאנושות בתוכה, כאשר הכול שרוג ושזור זה בזה.
סדרת מאמרים זו מיועדת לכול מי שמבין את האחדות של הבריאה ורוצה לראות ולהבין את הכללים של האחדות. ועל אף שיש בתוך המאמרים הקשרים הומאופתיים שנלקחו מן השיטה הטיפולית ההומאופתית, עדיין סדרת מאמרים זו אינה קשורה רק ללומדי ההומאופתיה אלא פותחת את האפשרות לכל אדם ללמוד ולהבין ולהשכיל: על העולם – תנועתו של עולם – חיי אדם ותכליתם, ומתוך כך מקומו שלו עצמו ומה משמעות היותו כאן בחיים הללו שהוא חי.
ניתן ללמוד את שיטת המחשבה והניתוח הזו בקורסים שמיכל יקיר וקובי נחושתן מלמדים. הקורסים הללו מיועדים לכלל הציבור שמבין כי יש לאדם תכלית ומטרה, וכן לאדם שיש לו עניין וסקרנות להכיר את עצמו ועולמו ממקום אחר.

מיכל יקיר – 0505551290

קובי נחושתן – 0523521134