מאמרים חדשים באתר

מעגל החיים, שלב שמיני – גיל הנעורים

שלב זה ממקום מגיל המתחיל בהבשלה מינית, עד גיל 18-22. זהו שלב בחיי האדם ששם הנקודה המרכזית המתגבשת הינה יכולתם של הנער\ה, להגדיר לעצמם מהי הנקודה המייחדת אותם על פני

מעגל החיים, שלב שביעי – ילדות שנייה

שלב זה ממוקם בין גיל 6 לגיל ההבשלה המינית. בדורות הקודמים גיל ההבשלה מינית התרחש הדרך כלל בגיל 12- 14, לעיתים הבשלה זו באה הגיל מבוגר יותר, עקב נטיות משפחתיות

מעגל החיים, שלב שישי – ילדות

1- שלב זה מתרחש על פני 5 שנים לערך, מגיל השנה הראשונה עד לגיל שש. הנקודה המרכזית המתרחשת בתקופה זו, היא יכולתו של הילד לזהות את ה”אני” שלו. מן הזווית

מעגל החיים, שלב חמישי – השנה הראשונה

השנה הראשונה לחיי התינוק, זוהי שנה של גילויים על העולם, לאור גירויים חושיים, סנסוריים. התינוק חשוף לחלוטין, הוא חש את הכול, בפעם הראשונה, וכל התנסות עבורו – זוהי הרפתקה חדשה.

מעגל החיים, שלב רביעי – הלידה

שלב הלידה זהו אירוע דרמתי ומכונן. זוהי הבקיעה של הוולד והחשיפה הראשונה שלו לאוויר העולם. יש למגע ראשון בכל נושא כוח מכונן – כדוגמת הרושם הראשוני של מפגש בין אדם

מעגל החיים, שלב שלישי – ההיריון

כל דבר שהאימא חווה ועוברת בעת תהליך ההיריון, עובר ומשפיע באופן ישיר ומיידי לעובר. כל עוד והעובר ברחם אימו, קיים בינו ואימו קשר סימביוטי מלא, לאור היותו גדל בתוך רחמה.

מעגל החיים, שלב שני – העיבור

מפגש זרע וביצית, באופן הטבעי של יצירת הקשר, המפגש והחיבור. מכתיב את דרגת הוויטאליות הבסיסית שממנה מתפתח העובר. סוג החיוניות ואיכותה וכיצד אותה החיוניות משפיעה על חיי האדם בשלבים מאוחרים

מעגל החיים, שלב א’ – טרום עיבור

התורשה של חיי ההורים, ומצבם הנפשי: מצבם של ההורים והחיים שהם חיו, עד לנקודת העיבור, שם הם מעבירים את עצמם ותוצאות חייהם, דרך העיבור לוולד שיתפתח ברחמה של האם. יש

מעגל החיים, 12 השלבים – הקדמה

מעגל החיים, 12 השלבים – הקדמה: מעגל החיים, של חיי אדם, מחולקים ל12 צעדים. יש צעדים הברורים ומוגדרים היטב על ציר הזמן של חיי האדם, וקיימת האפשרות שצעדים מסוימים יהיו

腹結 Fu Jie – טחול 14

מיקום: 1.3 צון מתחת לטחול 15, או 3 צון מעל טחון 13, 4 צון צידית לקו האמצע. איכות הנקודה: נקודה על ה – yin wei משמעות השם: Abdomen’s knote, Abdomen