מאמרים חדשים באתר

臑俞 Nao shu – מעי דק 10

מיקום: מעל מעי דק 9, על קצה ובשקע הצמוד לעוקץ השכמה ה – scapular spine איכות הנקודה: נקודות על תעלות – yang wei may – yang qiao may משמעות השם:

肩貞 Jian zhen – מעי דק 9

מיקום: כאשר הזרוע צמודה לגוף, צון מעל בית השחי האחורי. משמעות השם: True shoulder, Shoulder Integrity, Shoulder strength. כתף אמתית, היושרה של הכתף, הכוח של הכתף. סיפורה של נקודה: כוחה

小海 Xiao hai – מעי הדק 8

מיקום: בין האולקרנון לאפיקונדייל המדיאלי, כשהמרפק כפוף, בשקע. איכות הנקודה: נקודת ים, אדמה, פיזור. משמעות השם: Small sea – ים קטן. סיפורה של נקודה: 1- היא נקודת ים בין חמשת

支正 Zhi zheng – מעי דק 7

מיקום: בקו שבין מעי דק 5 למעי דק 8. על הצד הפלמארי של האולנה, 5 צון מעל פרק כף היד. איכות הנקודה: נקודת חיבור. משמעות השם: upright branch, branch from

養老 Yang lao – מעי דק 6

מיקום: החריץ על הסטילואיד, על ראש האולנה, על הצד רדיאלי. (קל לזהות את נקודה, כאשר היד מסובבת פמינה) איכות הנקודה: נקודת הצטברות. משמעות שם הנקודה: nourish the old, supporting the

陽谷 Yang gu – מעי דק 5

מיקום: על הצד האולנרי של פרק כף היד, בשקע שבין הסטיל ואיד של ראש האולנה, לבין העצמות ה triquetral וה –pisifurm . איכות הנקודה: נקודת אש, נהר, שעה. משמעות השם:

腕骨 Wan gu – מעי דק 4

מיקום: על הצד האולנרי, בשורש כף היד, בין עצם המטקרפלית החמישית, לעצם ה – triquetum איכות הנקודה: נקודת מקור. משמעות השם: Wrist Bone – עצמות פרק כף היד סיפורה של

後谿 Hou xi – מעי דק 3

מיקום: על הגבול בין עור לבן-אדום, הצד החיצוני האולנרי של היד, פרוקסימאלית לצוואר העצם של ה – metacarpophalangeal, החמישי. כאשר היד מאוגרפת, מתחת לזרת, המשך “קו הרגשות -הלב”, הקו העליון

前谷 Qian gu – מעי דק 2

מיקום: בשורש הזרת, על הגבול בצבע עור אדום-לבן. בצד האולנרי, על צוואר העצם metacarpophalangeal. איכות הנקודה: נקודת מים, מעיין. משמעות השם: front valley. Forward valley. עמק קדמי (העמק המוליך, המוביל)

少澤 Shao ze – מעי דק 1

מיקום: בקצה שורש הציפורן האולנרי, 0.1 צון מקצה הציפורן. איכות הנקודה: נקודת באר, מתכת. משמעות שם הנקודה: Lesser marsh, young marsh. ביצה קטנה, צעירה, ראשונית. סיפורה של נקודה: ביצה יחסית,