מאמרים חדשים באתר

腹結 Fu Jie – טחול 14

מיקום: 1.3 צון מתחת לטחול 15, או 3 צון מעל טחון 13, 4 צון צידית לקו האמצע. איכות הנקודה: נקודה על ה – yin wei משמעות השם: Abdomen’s knote, Abdomen

府舍 Fu She – טחול 13

מיקום: 0.7 צון מעל טחול 12, 4 צון צידית מקו אמצע (תעלת ההתעברות) איכות הנקודה: מפגש עם תעלת הכבד, נקודת yin wei משמעות השם: Official dwelling, Bowel abode. היכל המעיים,

沖門 Chong men – טחול 12

מיקום: על הגבול העליון על עצם ה-סימפיזיס פוביס, 3.5 צון צידית לתעלת העיבור 2 (cv2) איכות הנקודה: הצלבות עם הכבד, נקודה על yin wei. משמעות השם: Surging Gate, Penetrating gate,

箕門 Ji Men – טחול 11

מיקום: 6 צון מעל טחול 10 משמעות השם: Winnower gate, Separation Gate, Basket’s door. שער ההפרדה, המנצח. דלת לסל. סיפורה של הנקודה: הנקודה ממוקמת בחלק הפנימי של המפשעה, כמעט האמצע

血海 Xue hai – טחול 10

מיקום: 2 צון, מעל הזווית הפנימית העליונה של הפטלה, בצד הפנימי של ברך – ירך. איכות הנקודה: נקודת “ים הדם”. משמעות השם: Sea of blood – ים הדם. סיפורה של

陰陵泉 Yin Ling Quan – טחול 9

מיקום: בחלק הפנימי של הטיביאה, מתחת לצוואר הקונדייל הפנימי, היכן שהעצם מתעקלת כלפי הברך. איכות: נקודת ים. נקודת מים. משמעות השם: Yin mound spring. מעיין תלולית היין – מעיין גבעת

地機 Di ji – טחול 8

מיקום: 3 צון מתחת לטחול 9. איכות הנקודה: הצטברות. משמעות השם: Earth`s crux, Earth Cure, Earth organ, Earth’s mechanism. איבר הארץ, רפואת האדמה (הארץ), המכאניקה של תנועת האדמה (ארץ), העיקר

漏谷 Lou gu – טחול 7

מיקום: 6 צון מעל המלאולוס הפנימי, על קו הטיביאה, בקן ישר מול טחול 9 משמעות השם: Leaking vally – העמק הדולף, דליפה בעמק. סיפורה של נקודה: “כאפיק לנהר, כן הטאו

San Yin Jiao 三 陰 交 – טחול 6

מיקום: 3 צון מעל המלאולוס הפנימי, בצמוד לטיביאה. איכות הנקודה: נקודת מפגש של שלושת תעלות היין של הרגל, טחול – כבד – כליות. משמעות השם: Three yin intersection – three

商丘 Shang qiu – טחול 5

מיקום: בחלק הפנימי של כף הרגל, קדמית ותחתית למלאולוס הפנימי, מתחת לגיד השריר tibialis anterior איכות: נהר, מתכת, פיזור. משמעות השם: Shang hill, Metal Mound, metal’s note hill, merchant hill.