מאמרים חדשים באתר

רגשות ז’ – פחד א’, הפחד מ”לא להיות”

הגדרה: פחד מתעורר ספונטנית בלב באדם, כאשר נשקפת סכנה לקיומו. ללא הופעה של דבר מה המאיים ומסכן את חיי האדם, אין סיבה שיופיע הפחד. מטרת הפחד אם כן, היא לעורר

רגשות ו’ – סיפוק ג’, ביטויים גופניים והיבטים על העבודה עם תחושת סיפוק

התגובות הגופניות לתחושת הסיפוק, נעות על ציר בין כיווץ (חוסר הסיפוק) להתרחבות (תחושת סיפוק נוכחת) היעדר הסיפוק, בכל הרמות, מביאה לאי שקט, ההולך ומעצים ככל שמעמיקה תחושת החסר והיעדרו של

רגשות ה’ – סיפוק ב’, שביעות רצון וסיבת הופעתו

הגדרה: שביעות רצון: קיים רצון, המהווה סימן לידיעת החסר והחסך, היוצרים באדם מצוקה. גודל המצוקה עכב החסך שקיים, הוא כפי עומק וטוטליות החסר. הרצון מראה את הכיוון, את הדרך שיש

רגשות ד’ – סיפוק א’ (satisfaction)

הגדרה: סיפוק, זהו מצבו הטבעי של האדם, במובן המולד, במובן הקיומי העמוק. אין זה אומר שאדם נולד מסופק ושיהיה מסופק כל חייו. אך הכוונה היא כי הדרישה הטבעית של האדם,

רגשות ג’ – כעס ג’, צבעי פנים שהם תוצר של כעס

אחד מן הסימנים הגופניים המובהקים, המגיבים לכעס, שהם תוצר ישיר של כעס, אלו הם השתנות צבעי הפנים כאשר מופיע הכעס. צבעים וגוונים 1- הצבע הקלאסי המבטא כעס, זהו הצבע האדום:

רגשות ב’ – כעס ב’, סימפטומים וביטויים קליניים

כאשר הכעס מתבטא דרך סימפטומים גופניים (דבר אופייני ביותר) המקום בגוף בו מתבטא הכעס מלמד על דרך ההתמודדות של האדם עם הכעס, בניהול הכעס, ובאסטרטגיה של אופן ההתמודדות עם הדבר

רגשות א’, כעס א’

1- ההגדרה: כעס רגש טבעי, שכיח, שאם הוא במקומו, הוא הופך למנוע עצום לשינוי ולתנועה קדימה. ואם הכעס אינו במקומו הוא הופך להרסני בשני הכיוונים. הוא מחריב את החוץ כאשר

לאלו ההולכים בדרך – תחיית המתים

“ורוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים” 1- תחיית המתים, השלב העשירי, אינו קורה שם בעתיד, איפשהו שם – אולי? אם תחיית המתים אינה מתרחשת עכשיו, אין סיבה שתתרחש בעתיד. אמנם

לאלו ההולכים בדרך – רוח הקודש

חסידות מביאה לידי רוח הקודש: א: רוח הקודש היא תחילת המהלך המוביל לנבואה. יש בדבר דרגות רבות. יש שרוח הקודש מתרחשת כתהליך ללא תשומת ומודעות להשפעתה, הדבר פשוט קורה, בעצמו.