מאמרים חדשים באתר

滑肉門 Hua Rou Men – קיבה 24

מיקום: צון מעל הטבור, במקביל לתעלת התעברות 9. 2 צון צידית לקו האמצע – ההתעברות. משמעות השם: Slippery flesh gate – Chime Gate – door to the slippery flash. השער

太乙 Tai Yi – קיבה 23

מיקום: 2 צון מעל הטבור, 2 צון צידית לתעלת ההתעברות, מקבילה להתעברות 10. משמעות השם: Supreme unity – Great Unity – great oneness האחדות העליונה. האחדות המופלאה. סיפורה של הנקודה:

關門 Guan men – קיבה 22

מיקום: 3 צון מעל הטבור, במקביל להתעברות 11, 2 צון צידית לתעלת ההתעברות. משמעות השם: Shutting the Gate – Pass gate – border gate לסגור את השער, גבולות השער, שער

梁門 Liang men – קיבה 21

מיקום: 4 צון מעל הטבור – מקבילה להתעברות 12. 2 צון צידית לתעלת ההתעברות. משמעות השם: Beam Gate – connecting gate השער במחבר, שער הקרן. סיפורה של הנקודה: הנקודה מתארת

承满 Cheng Man – קיבה 20

מיקום: 2 צון צידית לקו האמצע –מתעלת ההתעברות, 5 צון מעל הטבור, במקביל להתעברות 13. משמעות השם: Receiving Fullness – Assuming fullness – supports fullness . קבלת המלאות, עיכול המלאות,

不容 Bu Rong – קיבה 19

מיקום: 6 צון מעל הטבור, 2 צון צידית (לטראלית) להתעברות 14 (cv 14 ) משמעות השם: Not Contained – Uncontainable – refers to vomiting)) לא ניתן להכלה, בלתי מוכל, אינו

乳根 Ru gen – קיבה 18

מיקום: מתחת לצלע חמישית, 4 צון מקו האמצע – מתעלת ההתעברות. משמעות השם: Breast Root – שורש החזה. שורש השד. סיפורה של הנקודה: לשם של הנקודה יש שתי משמעויות המתארות

乳中 Ru zhong – קיבה 17

מיקום: מתחת לצלע רביעית. על מרכז הפטמה – 4 צון מקו האמצע – מתעלת ההתעברות. משמעות השם: Breast center – מרכז החזה, מרכז השד. סיפורה של הנקודה: זוהי נקודה שלא

膺窗 Ying chuang – קיבה 16

מיקום: מתחת לצלע השלישית, 4 צון מקו האמצע – מתעלת ההתעברות. משמעות השם: Breast window – חלון השד (חלון לשד) סיפורה של הנקודה: נקודה זו היא המשך הנקודה הקודמת, קיבה

屋翳 Wu yi – קיבה 15

מיקום: מתחת לצלע שנייה, 4 צון מקו המרכז – מתעלת ההתעברות. משמעות השם: Hiding the Breath – Roof – room screen. גג, מחבוא הנשימה, חדר המסך. (יש גם המתרגמים –