מאמרים חדשים באתר

לאלו ההולכים בדרך – ונקיות מביאה לידי טהרה

להולך על דרך הנקיות, יש צורך לברר את סיבת ההליכה על דרך זו, כיוון שיש הליכה נכונה הנובעת מן הסיבות הנכונות ויש הליכה על דרך זו שנותרה אומנם קפדנית על

לאלו ההולכים בדרך – זריזות מביאה לידי נקיות

ניקיון: זיהוי המכשולים כאשר אדם הלך לאורך זמן המספיק לביסוס הדחיפות המניעה אותו קדימה. הוא עובר שינוי יסודי שעניינו האיסור שהוא עצמו מכתיב על עצמו, על בזבוז הזמן. הזמן הופך

לאלו ההולכים בדרך – זריזות

הדרך מתחילה בשלב ה”זריזות”. עד לנקודה זו אין האדם בדרך. מהי מידת ה”זריזות”? זוהי הדחיפות שהאדם חש כאשר לפתע הוא מבחין כי הוא עומד לאחר את ה”רכבת”. כמו סטודנט באוניברסיטה

לאלו ההולכים בדרך – הקדמה

  “רבי פנחס בן יאיר אומר: זריזות מביאה לידי נקיות, ונקיות מביאה לידי טהרה, וטהרה מביאה לידי פרישות, ופרישות מביאה לידי קדושה, וקדושה מביאה לידי ענווה, וענווה מביאה לידי יראת

כליות כ”ה, שלבי ההתפתחות י”ז, העבודה ו’ – ארכיטיפ קי”ח

י”ד – בן מאה כאילו מת ועבר ובטל מן העולם: איכויות של ילד הנולד עם נטייה מולדת ל”בן מאה”: אין הרבה ילדים מסוג זה, כשם שאין הרבה מבוגרים עם איכות

כליות כ”ד, שלבי ההתפתחות ט”ז, העבודה ה’ – ארכיטיפ קי”ז

י”ב – בן שמונים לגבורה: איכויות של ילד הנולד עם נטייה מולדת ל”גבורה”: ילד זה מגלה את איכות הגבורה במובן הפשוט. נראה כי אין הוא מפחד מכלום, הוא עושה מעשים

כליות כ”ג, שלבי ההתפתחות ט”ו, העבודה ד’ – ארכיטיפ קי”ו

י”א – בן שבעים לשיבה: איכויות של ילד הנולד עם פוטנציאל של “שיבה”: ילד זה, כאשר הוא רק מתחיל את צעדיו הראשונים, ניכר בתנועות שלו, בהתנהגות שלו שהוא נושא עמו

כליות כ”ב, שלבי ההתפתחות י”ד, העבודה ג’ – ארכיטיפ קי”ה

ח – בן ארבעים לבינה: איכויות של ילד הנולד עם נטייה מולדת ל”בינה”: למרות ש”בינה” זוהי איכות המתפתחת בגיל בוגר יותר, ניתן לזהות את הזיקה של הילד לנטייה זו על

כליות כ”א, שלבי ההתפתחות י”ג, העבודה ב’ – ארכיטיפ קי”ד

  ג- בן שלוש עשרה למצוות: גילויי האחריות צד חיובי: יכולת לקחת אחריות, שמחה להיות חלק המשרת משהו גדול יותר, מערכת גדולה יותר. יוזמות, עשייה מתוך לקיחת חלק מלא בפרויקט.

כליות כ’, שלבי ההתפתחות י”ב, העבודה א’ – ארכיטיפ קי”ג

בכל תקופת גיל, יש את השלב הרגשי, הפסיכולוגי והרוחני המתאים לו. בכל תקופת גיל יש שינויים גופניים, ביולוגיים המכתיבים (בגיל צעיר) או מאפשרים (בגיל בוגר) תהליכים נפשיים מסוגים המתאימים לשלב