מאמרים חדשים באתר

商陽 Shang yang – מעי גס 1

מיקום: בקו עם שורש הציפורן של האצבע המורה, בצד הרדיאלי, 0.1 צון מקו שורש הציפורן. איכות: נקודת שעה, באר. נקודת מתכת על תעלת מתכת. משמעות השם: trade yang – סחר

少商 Shao shang – ריאה 11

מיקום: בקו בתחתון של שורש ציפורן האגודל, בצד הרדיאלי, 0.1 צון מן הקו של שורש הציפורן. איכות: באר, נקודת רוח. נקודת עץ על תעלת מתכת. משמעות השם: young merchant –

魚際 Yu ji – ריאה 10

מיקום: באמצע העצם המטקרפלית הראשונה (העצם של שורש האגודל, המחברת את האגודל לפרק כף היד) על קו העור המחליף גוון בין הבהיר לכהה. איכות: מעיין, נקודת אש על תעלת מתכת.

太淵 Tai yuan – ריאה 9

מיקום: על שורש כף היד, מתחת לאגודל, רדיאלית לעורק הרדיאלי. איכות: פלג, נקודת אדמה על תעלת מתכת, נקודת מקור. נקודת השפעה על כלי דם עורקיים וורידיים. נקודת חיזוק משמעות השם: רוב

經渠 Jing qu – ריאה 8

מיקום: צון 1 תחת ל ריאה 9. רדיאלית לעורק הרדיאלי. איכות: נקודת נהר. נקודת מתכת על תעלת מתכת. שם הנקודה: Channel Ditch – meridian gutter – passing ditch תעלת ניקוז,

列缺 Lie que – ריאה 7

מיקום: צון וחצי מתחת לפרק קו היד, מתחת לסטילואיד הרדיאלי, בין שני הגידים. איכויות הנקודה: נקודת חיבור לבן הזוג היאנגי, המעי הגס. נקודה הפותחת את ren mai, תעלת העיבור, אחת

孔最 Kong zui – ריאה 6

מיקום: מחברת את ריאה 5 עם ריאה 9, בקו ישר, 7 צון מריאה 9, ו5 צון מריאה 5. נקודת הצטברות של תעלת הריאה. משמעות השם: Collection Hole, חור האיסוף. סיפורה

尺澤 Chi ze – ריאה 5

  מיקום: בקפל המרפק, רדיאלית לגיד של השריר הדו ראשי נקודת ים. נקודת מים על תעלת מתכת. משמעות השם: cubit marsh , האמה שבביצה – או, הליכה בביצה, רגל שהולכת

Xia bai 俠白 ריאה 4

מיקום הנקודה: 4 צון, מתחת לקפל האקסילה, בית השחי, בקו אחד עם ריאה 3. 5 צון מעל ריאה 5. על השריר הדו ראשי, בצד הרדיאלי. משמעות השם: 1- Supporting the

tian fu 天府 – ריאה 3

מיקום: 3 צון מתחת לקו בית השחי. על השריר ה דו ראשי, בצד הרדיאלי. נקודה השייכת לקבוצת הנקודות המכונות “נקודות חלון לשמיים”. שם הנקודה: שתי אפשרויות לתרגום: 1- Upper arm