מאמרים חדשים באתר

לאלו ההולכים בדרך – הקדמה

  “רבי פנחס בן יאיר אומר: זריזות מביאה לידי נקיות, ונקיות מביאה לידי טהרה, וטהר מביאה לידי פרישות, ופרישות מביאה לידי קדושה, וקדושה מביאה לידי ענווה, וענווה מביאה לידי יראת

כליות כ”ה, שלבי ההתפתחות י”ז, העבודה ו’ – ארכיטיפ קי”ח

י”ד – בן מאה כאילו מת ועבר ובטל מן העולם: איכויות של ילד הנולד עם נטייה מולדת ל”בן מאה”: אין הרבה ילדים מסוג זה, כשם שאין הרבה מבוגרים עם איכות

כליות כ”ד, שלבי ההתפתחות ט”ז, העבודה ה’ – ארכיטיפ קי”ז

י”ב – בן שמונים לגבורה: איכויות של ילד הנולד עם נטייה מולדת ל”גבורה”: ילד זה מגלה את איכות הגבורה במובן הפשוט. נראה כי אין הוא מפחד מכלום, הוא עושה מעשים

כליות כ”ג, שלבי ההתפתחות ט”ו, העבודה ד’ – ארכיטיפ קי”ו

י”א – בן שבעים לשיבה: איכויות של ילד הנולד עם פוטנציאל של “שיבה”: ילד זה, כאשר הוא רק מתחיל את צעדיו הראשונים, ניכר בתנועות שלו, בהתנהגות שלו שהוא נושא עמו

כליות כ”ב, שלבי ההתפתחות י”ד, העבודה ג’ – ארכיטיפ קי”ה

ח – בן ארבעים לבינה: איכויות של ילד הנולד עם נטייה מולדת ל”בינה”: למרות ש”בינה” זוהי איכות המתפתחת בגיל בוגר יותר, ניתן לזהות את הזיקה של הילד לנטייה זו על

כליות כ”א, שלבי ההתפתחות י”ג, העבודה ב’ – ארכיטיפ קי”ד

  ג- בן שלוש עשרה למצוות: גילויי האחריות צד חיובי: יכולת לקחת אחריות, שמחה להיות חלק המשרת משהו גדול יותר, מערכת גדולה יותר. יוזמות, עשייה מתוך לקיחת חלק מלא בפרויקט.

כליות כ’, שלבי ההתפתחות י”ב, העבודה א’ – ארכיטיפ קי”ג

בכל תקופת גיל, יש את השלב הרגשי, הפסיכולוגי והרוחני המתאים לו. בכל תקופת גיל יש שינויים גופניים, ביולוגיים המכתיבים (בגיל צעיר) או מאפשרים (בגיל בוגר) תהליכים נפשיים מסוגים המתאימים לשלב

כליות י”ט, שלבי ההתפתחות י”א – ארכיטיפ קי”ב

י”ד – בן מאה כאילו מת ועבר ובטל מן העולם: בגיל 100, הצד הפיזיולוגי של האדם, בדרך כלל, חלש וחולה, והזקנה של הגוף אינה מאפשרת יותר תפקודים מסוגים רבים. כך

כליות י”ח, שלבי ההתפתחות י’, ארכיטיפ קי”א

י”ג – בן תשעים לשוח: שיחתו של בן התשעים על איכות השיחה של בן התשעים חלים שני סוגי השפעות. ההשפעה הראשונה היא הקמילה הטבעית של הגוף, כאשר בשלב זה, דעיכת

כליות י”ז, שלבי ההתפתחות ט’ – ארכיטיפ ק”י

י”ב – בן שמונים לגבורה: “הגבורה האמתית היא המתינות” (אוריפידס – מחזאי מאתונה העתיקה, 480-406 לפנ”ס) מתינות בגיל שמונים הנה בחלקה, תוצר של ההאטה הטבעית של גוף האדם. הגוף נחלש